Индикатори подмазивања уљном машћу за опрему за подмазивање

Индикатор подмазивања уљном машћу се користи за проверу протока или притиска у опреми/систему за подмазивање. Постоји неколико серијских индикатора за опремање система за подмазивање према различитим захтевима, као контролни или надзорни уређаји инсталирани у цевоводу система за подмазивање.

ИКК индикатор притиска подмазивања
ГЗК индикатор протока уља за подмазивање
ИЦК-П5/СГ-А ПРЕКИДАЧ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПРИТИСКА
Контрола притиска на терминалу ИКК-СБ
Индикатор протока масти за уље за подмазивање серије ИЗК,
ИКСК Индикатор протока уља за подмазивање