Индикатори уља за подмазивање, масти
Филтери за уље, масноће
Хладњаци уља - измењивачи топлоте
Подмазивање и хидрауличне пумпе